top of page
8 Weeks Of Dedication

Mer om vårt

hälsoprogram

Med lätta vikter och många repetition stärker vi funktionalitet för att minska skaderisk, öka rörlighet och skapa en stark kropp. Promenader integreras dagligen för fysisk och mental återhämtning. Sömn betonas som en nyckelkomponent för välmående och balanserat åldrande.

Vår coaching, med digitala möten och individuell uppföljning, stöttar dig på vägen mot en hälsosammare och mer framgångsrik livsstil.

Sömn

Sömn är en grundläggande byggsten i vårt hälsoprogram för att uppnå välmående. Dessutom är det en nyckelkomponent för att balansera åldrandet. Genom att prioritera tillräcklig sömn ger vi kroppen och hjärnan den nödvändiga återhämtningen för att stödja en hälsosam åldrandeprocess.

Dålig sömn påverkas av många faktorer, som stress och klimakteriet och mycket annat.

En god natts sömn är inte bara viktig för att minska trötthet och stress utan också för att främja en balanserad fysisk och mental hälsa över tid.

Många av våra deltagare vittnar om förbättrad sömn, vilket tyder på att vårt hälsoprogram inte bara påverkar våra muskler, utan också främjar bättre nätter och ökad vila

Coaching

Våra coacher och våra digitala gruppmöten är nyckeln till din framgång.

Genom din coach och tillsammans med din grupp har du digitala möten i grupp två gånger i veckan där du får personlig och stöttande vägledning som inspirerar till varaktig förändring. Dessutom följer vi upp varje vecka på individnivå för att säkerställa att du får den personliga support du behöver för att nå dina mål. Med denna kombination av coachning och gemenskap är vi här för att stödja dig på din resa mot en hälsosammare och mer framgångsrik livsstil.

bottom of page